Supported by:

 • Filled Under:

  Konferencë për Media

  Kamenicë, 24.07.2017
  Ekipi i Festivalit “MobiKino” mbajti takimin e parë me përfaqësues të medias lokale dhe shoqërisë civile. Në këtë Konferencë për shtyp mediat u informuan mbi përmbajtjen e Festivalit. Drejtori i Festivalit Lavdim Klaiqi dha detaje mbi organizimin dhe formatin e këtij festivali i cili do të filloj në Kamenicë dhe do të rrugëtoj edhe në Komunat e tjera. Në këtë konferencë, përfaqësuesit e Mediave u interesuan të dinë rreth punëve që po bëhen në realizimin e këtij evenimenti si dhe rreth bashkëpunimit me institucionet e kulturës. Gjithashtu, Zamira Rexhepaj shpalosi para të pranishmëve datat dhe vendet ku do të mbahet Festivali duke nënvizuar datën 5 dhe 6 Gusht si datë kur ky festival do të jetë para publikut të Kamenicës. Konferenca vazhdoi me një bashkëbisedim në mes Ekipit të Festivalit dhe pjesëmarrësve mbi nevojën e pasurimit të jetës kulturore në Kamenicë sidomos gjatë sezonit veror kur ka fluks të bashkatdhetarëve që vijnë për të vizituar vendlindjen.
  (Serbian)
  Tim festivala "MobiKino" održao svoj prvi sastanak sa predstavnicima lokalnih medija i civilnog društva. Na ovoj konferenciji, predstavnici medija su obavešteni o sadržaju festivala. Direktor festivala Lavdim Klaiqi dao detalje o organizaciju ovog festivala koji će početi u Kamenici i u drugim opštinama. Na konferenciji, predstavnici medija su bili zainteresovani da znaju o radu tima u realizaciji ovog događaja. Isto tako, Zamira Rexhepaj rezumirao prisutne oko datuma i mestima gde će se održati naglašavajući 5 i 6 Avgust kao datum kada će ovaj festival biti pred publici u Kamenici.


  http://rccola-f.com/
   

  Mobikino

  Reminder

  Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.

  0 comments:

  Post a Comment

  ...

   

  Faleminderit + Хвала + Ви благодарам + Dank je + Thank You: (2017+2018)

 • Copyright © Mobikino™ is powered by Proactive
  Blogger Templates Designed by A.B.. Hosted on Blogger Platform.